150. évforduló

150. évforduló

TANÍTÓKÉPZÉS A MÚLT ÉS JÖVŐ METSZETÉBEN

RENDEZVÉNYSOROZAT a BUDAI KÉPZŐ fennállásának 150. évfordulója alkalmából.

Védnöke: dr. Borhy László akadémikus, az ELTE rektora

2018-ban és 2019-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara több jeles évfordulót ünnepel. 1869 novemberében kezdte meg működését az első állami (azaz a budai) tanítóképző, a Kar jogelődje, amely végül 1911-ben költözött be a ma is otthonának számító épületbe. A tanítóképző felállítását a báró Eötvös József nevéhez köthető népoktatási törvény, az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk írta elő. Az állami tanítóképzés kezdetének 150. évfordulója összeköthető egy másik fontos eseménnyel: 60 éve, 1958-ban jelent meg az a rendelet, amely a tanító- és az óvóképzést 1959-től felsőfokúvá tette, 2009-től pedig megkezdődhetett az alapszakos kisgyermeknevelő képzés. A 2018 tavaszán induló másfél éves rendezvénysorozat magába foglalja a kar hagyományos és ünnepi programjait: a nemzetközi mesekonferenciát, az országos mesemondó versenyt, a rendszeres képzőművészeti kiállításokat, koncerteket, zenés színpadi előadásokat, a felsőoktatási hallgatók szónokversenyét, a tudományos tehetségeket támogató programokat és néhány kiemelt eseményt: egy készülő emlékkötet könyvbemutatóját, egy, a tanítóképzőkkel közös, országos konferenciát és egy ALUMNI rendezvényt.

SZERVEZŐBIZOTTSÁG

Tiszteletbeli elnök:

Hunyady Györgyné professzor emeritus

Az operatív bizottság tagjai:

Márkus Éva

Bereczkiné Záluszki Anna
Demeter Katalin
Döbrössy János
Endrődy-Nagy Orsolya
Pálfalvi Judit
Pölcz Ádám

Rendezvénysorozat
 

2018. tavasz

március 22. A mese interdiszciplináris megközelítése
Nemzetközi tudományos konferencia
Összefoglaló
 március 23. Népek meséi X. országos egyetemi és főiskolai mesemondó verseny
Összefoglaló
április 06. Épített környezeti nevelés kisgyermekkorban
A Bálványos Huba Kutató Műhely és az Építészet és Pedagógia konferenciasorozat közös rendezvénye
Összefoglaló
április 09-10. Digitális nevelés kisiskoláskorban – Robotika bemutató
Összefoglaló
április 12. IV. Országos Népdaléneklési Verseny
Összefoglaló
április 16. Vizuális nevelési módszertani kiállítás
április 20. Robotika, kódolás kisiskoláskorban – konferencia
Összefoglaló
április 10. Idegen nyelvek tanulása kisiskoláskorban
Angol drámafesztivál

Összefoglaló
április 11. Idegen nyelvek tanulása kisiskoláskorban
Német nyelvi játékok

Összefoglaló
április 26. Idegen nyelvek tanulása kisiskoláskorban
Német irodalmi alkotói és fordítási verseny
május A TÓK rendezvénysorozata a bölcsődei nevelésről
– a Bölcsődék Napja (április 21.) alkalmából – 
május 04. Sachkundlicher Früherwerb. Deutschsprachige Umweltkunde...
Összefoglaló
május 11. 5. Együttélés, együttműködés, tolerancia rendezvény
Összefoglaló
május 15. Kiállítás a rajz- és vizuális kultúra tanár szakos hallgatók alkotásaiból
Kiállítás
május 17. 35. Tanévzáró koncert
május 23. 3. Gondolkodni – más-hogy? – konferencia
Összefoglaló
június 07. IV. Magyar Szemmozgás-kutatás Konferencia


 

 


2018. ősz

szeptember Kutatók éjszkája: Kelet-Nyugat találkozása
Összefoglaló
november 9-10.

19. Kossuth-szónokverseny
Összefoglaló

november 15. Magyar Tudomány Ünnepe: Nemzetközileg elismert kutatások az ELTE Tanító és Óvóképző Karán
Összefoglaló
november 26-28. Kari TDK felolvasóülés
Összefoglaló
november 13. A Zenés Színpad évtizedei: ünnepi rendezvény - Szabadi Magdolna és Szesztay Zsuzsa zongorahangversenye 
december 13. Karácsonyi Koncert – a Budai Képzőhöz kötődő művészvendégekkel
Összefoglaló

2019. tavasz

január 24.

Tündérkert vagy pusztaság? (Kodály Zoltán)
Zenepedagógiai konferencia
Összefoglaló

március 12.

Tanítók napja programok:
„Tanítóság szerepe a pedagógiai innovációban” kerekasztal beszélgetés
Összefoglaló
A Ház megnyitja kapuit
Összefoglaló

március 21.

Népek meséi XI. országos egyetemi és főiskolai mesemondó verseny
Összefoglaló

március 21.

Neveléstörténet konferencia a diszciplína helyzetéről és jövőjéről

április 3.

150 év - 150 km Jubileumi Közösségi Futás
Összefoglaló

április 4.

V. Országos Népdaléneklési Verseny
Összefoglaló

április 5.

3. Robotika, kódolás kisgyermekkorban konferencia
Összefoglaló

április 8.

A Nagy Versmondás
Összefoglaló

április 18. A 150. évforduló rendezvénysorozatát szervező testület ülése
Összefoglaló

április 24.

A TÓK rendezvénysorozata a bölcsődei nevelésről 
a Bölcsődék Napja (április 21.) alkalmából

Összefoglaló

május 10.

6. Együttélés, együttműködés, tolerancia rendezvény
Gyerekek a társadalom peremén
Összefoglaló

május 16.

36. Ünnepi tanévzáró koncert
Összefoglaló

május 29.

4. Gondolkodni – más-hogy? 
Konferencia a kisgyermekkori gondolkodás fejlesztéséről
Összefoglaló

május 31.

IV. Magyar Szemmozgáskutatás Konferencia

június 25.

TANÍTÓKÉPZÉS A MÚLT ÉS JÖVŐ METSZETÉBEN –
országos konferencia a Magyar Tudományos Akadémián

 

 


2019. ősz

október Kari TDK felolvasóülés
október Tehetségnap
november Felolvasóülés – a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából
november 8-9. 20. Kossuth-szónokverseny
A Zenés Színpad évtizedei – ünnepi rendezvény
december 18. hétfő ALUMNI TALÁLKOZÓ AZ ALMA MATER 150. ÉVFORDULÓJÁNAK TISZTELETÉRE
Hagyományos Karácsonyi Koncert – az ünnepségsorozat zárása