150 éves az állami tanítóképzés

150 éves az állami tanítóképzés

2019.04.16.
150. évforduló

TANÍTÓKÉPZÉS A MÚLT ÉS JÖVŐ METSZETÉBEN

RENDEZVÉNYSOROZAT a BUDAI KÉPZŐ fennállásának 150. évfordulója alkalmából.

Védnöke: dr. Borhy László akadémikus, az ELTE rektora

2018-ban és 2019-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara több jeles évfordulót ünnepel. 1869 novemberében kezdte meg működését az első állami (azaz a budai) tanítóképző, a Kar jogelődje, amely végül 1911-ben költözött be a ma is otthonának számító épületbe. A tanítóképző felállítását a báró Eötvös József nevéhez köthető népoktatási törvény, az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk írta elő. Az állami tanítóképzés kezdetének 150. évfordulója összeköthető egy másik fontos eseménnyel: 60 éve, 1958-ban jelent meg az a rendelet, amely a tanító- és az óvóképzést 1959-től felsőfokúvá tette, 2009-től pedig megkezdődhetett az alapszakos kisgyermeknevelő képzés. A 2018 tavaszán induló másfél éves rendezvénysorozat magába foglalja a kar hagyományos és ünnepi programjait: a nemzetközi mesekonferenciát, az országos mesemondó versenyt, a rendszeres képzőművészeti kiállításokat, koncerteket, zenés színpadi előadásokat, a felsőoktatási hallgatók szónokversenyét, a tudományos tehetségeket támogató programokat és néhány kiemelt eseményt: egy készülő emlékkötet könyvbemutatóját, egy, a tanítóképzőkkel közös, országos konferenciát és egy ALUMNI rendezvényt.

SZERVEZŐBIZOTTSÁG

Tiszteletbeli elnök:

Hunyady Györgyné professzor emeritus

Az operatív bizottság tagjai:

Márkus Éva

Bereczkiné Záluszki Anna
Demeter Katalin
Döbrössy János
Endrődy-Nagy Orsolya
Pálfalvi Judit
Pölcz Ádám

Rendezvénysorozat