A Karról

A Karról

A Karról

2023.09.12.
A Karról

„Ne legyen örömötök a parancsolásban és megtiltásokban, hanem hagyjátok a gyereket szabadon cselekedni.”

(Veres Pálné)

 

Kedves Vendégünk!

Köszönjük, hogy érdeklődésével megtisztelte az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karát. 

A nagy hagyományú budai tanítóképzés 2019-ben ünnepelte fennállásának 150. évfordulóját. Intézményünk, az első magyar állami tanítóképző, Eötvös József népoktatási törvényének köszönhetően kezdte meg működését 1869-ben és – zászlóshajóhoz illően – mindvégig kitartott a viharos időkben is. 2000 óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem önálló karaként igyekszünk örökségünkhöz méltóan folytatni munkánkat. A tanítóképzés mellé 1968 óta az óvodapedagógus-képzés, 2010-től pedig a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak is felsorakozott, így nálunk a hallgatók felkészülhetnek a gyermekek első életévektől egészen a hatodik iskolaévig tartó intézményes nevelésére. A másfél száz év alatt képzéseinket a változó társadalmi igényeknek megfelelően folyamatosan megújítottuk, tudományos, szakmai kapcsolatainkat egyre bővítjük a kisgyermeknevelés hazai, külhoni magyar és nemzetközi intézményeivel. Gondot fordítunk arra, hogy továbbképzéseinkkel hozzájáruljunk a legújabb eredmények meghonosításához. Tiszteletre méltó hagyományaink jól megférnek korszerű módszereinkkel. Olyan játékosságra, vidámságra és befogadásra törekszünk, amilyennek a harmadik évezred bölcsődéit, óvodáit, iskoláit szeretnénk látni. Karunk életét a tudományok és a művészetek iránti nyitottság jellemzi, ami képzési kínálatunk gazdagításában is megmutatkozik: 2017-től rajz- és vizuáliskultúra-tanárokat, 2022-től gyermekkultúra mesterszakos, 2023-tól pedig kulturális mediáció mesterszakos hallgatókat is képzünk. Számunkra a nemzetköziesítés is meghatározó jelentőségű: 2019 óta az óvodapedagógus BA-képzésünket angol nyelven is kínáljuk (Kindergarten Education BA), 2023-tól pedig a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon lehetőség nyílik kettős diploma megszerzésére: hallgatóink a Firenzei Egyetem és az ELTE diplomáját egyidejűleg kaphatják meg.

Karunk sokszínűsége oktatóink szerteágazó tevékenységének köszönhetően hallgatóink sokféle tehetségének kibontakoztatásában is megjelenik: tudományos diákkörök, énekkar, Zenés Színpad, képzőművészeti, irodalmi, színházi és sporttevékenységek gazdag lehetőségei várják a karunkon tanulókat. A hallgatói élet szervezésében meghatározó a Hallgatói Önkormányzat szerepe is. Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara szeretettel várja mindazokat, akik egy nagy múltú, jelentős hagyományokkal rendelkező, mindig megújuló intézményben szeretnének tanulni, szeretnének részesei lenni a nálunk folyó szakmai munkának és az ELTE egyetemi életének.

Dr. Márkus Éva
dékán