Kari Tanács

Kari Tanács

Kari tanács

2023.01.27.
Kari tanács

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Kari Tanácsa 2021. szeptember 1-től

 

Elnök

Dr. habil. Márkus Éva egyetemi docens, dékán
markus.eva@tok.elte.hu

 

Az egyetemi/főiskolai tanárok, docensek képviselő tagjai

Digitális Pedagógia Tanszék

Dr. Lénárd András egyetemi docens, dékánhelyettes, tanszékvezető
lenard.andras@tok.elte.hu

Ének-zenei Tanszék

Prof. Dr. Döbrössy János egyetemi tanár, tanszékvezető
dobrossy.janos@tok.elte.hu

Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Dr. Árva Valéria egyetemi docens, tanszékvezető
arva.valeria@tok.elte.hu

Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Dr. Pölcz Ádám adjunktus, tanszékvezető helyettes
polcz.adam@tok.elte.hu

Matematika Tanszék

Dr. Bagota Mónika egyetemi docens, tanszékvezető
bagota.monika@tok.elte.hu

Neveléstudományi Tanszék

Dr. Serfőző Mónika egyetemi docens, tanszékvezető
serfozo.monika@tok.elte.hu

Társadalomtudományi Tanszék

Dr. Lehmann Miklós egyetemi docens, dékánhelyettes, tanszékvezető
lehmann.miklos@tok.elte.hu

Természettudományi Tanszék

Dr. Vitályos Gábor Áron egyetemi docens, tanszékvezető
vitalyos.aron@tok.elte.hu

Vizuális Nevelési Tanszék:                

Dr. Pataky Gabriella egyetemi docens, tanszékvezető
pataky.gabriella@tok.elte.hu

 

Az adjunktusok, tanársegédek, tanárok képviselő tagjai

Baloghné Dr. Nagy Gizella adjunktus
bnagy.gizella@tok.elte.hu

Dr. Hoványi Márton adjunktus
hovanyi.marton@tok.elte.hu

Kulman Katalin tanársegéd
kulman.katalin@tok.elte.hu

Dr. Rádi Orsolya adjunktus
radi.orsolya@tok.elte.hu

Dr. Szabadi Magdolna adjunktus
szabadi.magdolna@tok.elte.hu

 

A nem oktatási szervezeti egységek dolgozóit képviselő tag

Stiglincz Vilmosné gazdasági ügyintéző
stiglincz.piroska@tok.elte.hu

 

A Hallgatói Önkormányzat képviseletében

Takács Luca Sára - Elnök
elnok@tokhok.elte.hu

Végh Laura - Alelnök
elnokhelyettes@tokhok.elte.hu

Balázsi Kinga - Szociális Bizottság elnöke
szocialis@tokhok.elte.hu

Fera Dóra - Esélyegyenlőségi referens
esely@tokhok.elte.hu

Kreisz Janka - Rendezvényszervező és Kulturális Bizottság Elnöke
rendezveny@tokhok.elte.hu

Parag Hanna - Kommunikációs Bizottság elnöke
kommunikacio@tokhok.elte.hu

Stellek Vivien - Tanulmányi Bizottság elnöke
tanulmanyi@tokhok.elte.hu

Tóth László - Külügyi Bizottság elnöke
kulugy@tokhok.elte.hu

 

Állandó meghívottak

Dr. Böddi Zsófia adjunktus, az óvodapedagógus alapszak szakfelelős-helyettese
boddi.zsofia@tok.elte.hu

Aggné Dr. Pirka Veronika adjunktus, a tanító alapszak szakfelelős-helyettese
pirka.veronika@tok.elte.hu

Kontra Dávid megbízott könyvtárvezető
kontra.david@tok.elte.hu

Szabóné Dr. Szitányi Judit egyetemi docens, dékánhelyettes
szitanyi.judit@tok.elte.hu

Várhegyi Júlia kari tanulmányi hivatalvezető
varhegyi.julia@tok.elte.hu

Balázsné Tóbiás Ildikó kari gazdasági hivatalvezető  
tobias.ildiko@pk.elte.hu

Krajcsovitsné Dőry Krisztina, a gyakorlóóvoda vezetője
krajcsovitsne.dory.krisztina@gyakovoda.elte.hu

Mesterházy Ferenc, a gyakorlóiskola igazgatója
gyakisk@tok.elte.hu

Pálfalvi Judit, a Kari Tanács titkára
palfalvi.judit@tok.elte.hu

Dr. habil. Hercz Mária egyetemi docens, a Tudományos Diákköri Tanács elnöke
hercz.maria@tok.elte.hu

Dr. Sándor Mónia adjunktus, a csecsmő- és kisgyermeknevelő alapszak szakfelelős-helyettese
sandor.monika@tok.elte.hu

Dr. Kolosai Nedda egyetemi docens, a Kari Tudományos Bizottság elnöke
kolosai.nedda@tok.elte.hu

Trentinné Dr. Benkő Éva egyetemi docens, szenátusi tag
trentinne.benko.eva@tok.elte.hu

Svraka Bernadett tanársegéd, a Kari Minőségfejlesztési Bizottság elnöke
svraka.bernadett@tok.elte.hu