Kari Tanács

Kari Tanács

Kari tanács

2020.07.20.
Kari tanács

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Kari Tanácsa 2019. november 6-tól

 

Elnök

Dr. habil. Márkus Éva egyetemi docens, dékán
markus.eva@tok.elte.hu

 

Az egyetemi/főiskolai tanárok, docensek képviselő tagjai

Digitális Pedagógia Tanszék

Dr. Lénárd András egyetemi docens, tanszékvezető
lenard.andras@tok.elte.hu

Ének-zenei Tanszék

Dr. habil. Döbrössy János egyetemi docens, tanszékvezető
dobrossy.janos@tok.elte.hu

Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Dr. Árva Valéria egyetemi docens, tanszékvezető
arva.valeria@tok.elte.hu

Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Dr. Pölcz Ádám adjunktus, tanszékvezető helyettes
polcz.adam@tok.elte.hu

Matematika Tanszék

Dr. Bagota Mónika egyetemi docens, tanszékvezető helyettes
bagota.monika@tok.elte.hu

Neveléstudományi Tanszék

Dr. Serfőző Mónika egyetemi docens, tanszékvezető
serfozo.monika@tok.elte.hu

Társadalomtudományi Tanszék

Dr. Lehmann Miklós egyetemi docens, tanszékvezető
lehmann.miklos@tok.elte.hu

Természettudományi Tanszék

Dr. Vitályos Gábor Áron egyetemi docens, tanszékvezető
vitalyos.aron@tok.elte.hu

Testnevelési Tanszék

Dr. habil. Csányi Tamás egyetemi docens, tanszékvezető
csanyi.tamas@tok.elte.hu

Vizuális Nevelési Tanszék:                

Dr. Pataky Gabriella egyetemi docens, tanszékvezető
pataky.gabriella@tok.elte.hu

 

Az adjunktusok, tanársegédek, tanárok képviselő tagjai

Baloghné Dr. Nagy Gizella adjunktus
bnagy.gizella@tok.elte.hu

Dr. Hill Katalin adjunktus
hill.katalin@tok.elte.hu

Dr. Hoványi Márton adjunktus
hovanyi.marton@tok.elte.hu

Kulman Katalin tanársegéd
kulman.katalin@tok.elte.hu

Dr. Rádi Orsolya adjunktus
radi.orsolya@tok.elte.hu

 

A nem oktatási szervezeti egységek dolgozóit képviselő tag

Stiglincz Vilmosné gazdasági ügyintéző
stiglincz.piroska@tok.elte.hu

 

A Hallgatói Önkormányzat képviseletében

Takács Luca Sára - Elnök
elnok@tokhok.elte.hu

Dávid Kinga - Gazdasági alelnök
gazdasagi@tokhok.elte.hu

Baumgartner Bence Péter - Tanulmányi Bizottság elnöke
tanulmanyi@tokhok.elte.hu

Hódosi Dana - Rendezvényszervező és Kulturális Bizottság elnöke
rendezveny@tokhok.elte.hu

Keve Dóra - Külügyi referens
kulugy@tokhok.elte.hu

Kövér Panna - Kommunikációs Bizottság elnöke
kommunikacio@tokhok.elte.hu

Horváth Anita - kollégiumi referens
kollegium@tokhok.elte.hu

Horváth Éva Sára - Szociális Bizottság elnöke
szocialis@tokhok.elte.hu

 

 

Állandó meghívottak

Prof. Dr. Csíkos Csaba egyetemi tanár, dékánhelyettes
csikos.csaba@tok.elte.hu

Dr. Demeter Katalin főiskolai tanár, professor emeritus, dékáni megbízott
demeter.katalin@tok.elte.hu

Dr. Bagota Mónika egyetemi docens, a kari Minőségfejlesztési Bizottság elnöke
bagota.monika@tok.elte.hu

Dr. Golyán Szilvia egyetemi docens, dékánhelyettes
golyan.szilvia@tok.elte.hu

Dr. Böddi Zsófia adjunktus, az óvodapedagógus alapszak szakfelelős-helyettese
boddi.zsofia@tok.elte.hu

Bereczkiné Dr. Záluszki Anna egyetemi docens, a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak szakfelelős-helyettese
bereczki.anna@tok.elte.hu

Dr. Bodnár Ilona könyvtárvezető
bodnar.ilona@tok.elte.hu

Várhegyi Júlia kari tanulmányi hivatalvezető
varhegyi.julia@tok.elte.hu

Balázsné Tóbiás Ildikó kari gazdasági hivatalvezető  
tobias.ildiko@pk.elte.hu

Krajcsovitsné Dőry Krisztina, a gyakorlóóvoda vezetője
gyakovi@gmail.com

Mesterházy Ferenc, a gyakorlóiskola igazgatója
gyakisk@tok.elte.hu

Pálfalvi Judit, a Kari Tanács titkára
palfalvi.judit@tok.elte.hu