Oktatás

Oktatás

Testnevelési Tanszék - Oktatás

2020.07.03.
Testnevelési Tanszék - Oktatás

Fontos számunkra, hogy a minőségi testnevelés tanításához nélkülözhetetlen ismeretanyag átadása mellett biztosítsuk hallgatóink számára az örömteli fizikai aktivitás, sportolás lehetőségét. Ennek a törekvésnek eredményeként a következő félévtől bővül a hallgatói mozgásos tevékenységet támogató, tanszék által biztosított szabadon és kötelezően választható tárgyak köre. Újra meghirdetésre kerülnek korábbi népszerű kurzusok, mint az Aerobik gyakorlatvezetés illetve a Röplabda, valamint teljesen új tárgyak is kidolgozásra kerülnek, a minél színesebb repertoár felkínálása érdekében. Ez utóbbiak közé tartozik a Falmászás, a Gerincjóga és a Kar HÖK-kel együttműködve megvalósítandó Mozgásvilág kurzus. Gondolva elsősorban az Erasmus program keretében hozzánk érkező, valamint az angol nyelvű óvodapedagógus képzésben részt vevő hallgatókra, meghirdetjük a Szabadidősportok kurzust is, angol nyelven.
Reméljük, hogy minél több hallgatóval találkozunk a Kar által biztosított, túlnyomórészt helyben, azaz saját épületünkben megtartott kurzusokon és kívánunk sok élménnyel teli, mozgásban gazdag félévet!

 

Tantárgy- és kurzusleírást hallgatóink a Neptun felületére belépve tölthetnek le. A tantárgy-tematikák kiadásával kapcsolatos új szabályzást, és a kérelmet ITT találják meg.

Alkalmassági vizsga

A vizsgáról itt olvashat.

Tételsorok

Műveltségterületi kollokviumi tételsor
Testnevelés tantárgypedagógia kollokviumi tételsor (nappali és levelező tagozat)

Szakdolgozati témakínálat

Amennyiben tanszékünkön kívánják szakdolgozatukat írni, úgy kérem, hogy a - Tanulmányi Osztály oldalán is megtalálható, 3 db-os - Témaválasztó lapot szíveskedjenek a konzulenssel való aláíratást követően a tanszék ügyintézőjének leadni. A Témaválasztó lapon a Neptun kódot és a várható végzés évét kérjük feltüntetni!
Oktatóink szakdolgozati témaválasztás esetén preferálják az önálló témákat.

Záróvizsga

Testnevelés tp. záróvizsga segédlet
A záróvizsga műveltségi területtel kapcsolatos oktatási témái

Segédanyagok